Onay Belgesi Danışmanlığı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yönetmeliği olan “Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik” kapsamında onaya tabi işletmelerin, onay belgesi almadan üretim ve satış yapması yasaklanmıştır. Bu doğrultuda Tarım İl Müdürlükleri tarafından yürütülen onay belgesi işlemlerinde, firma uzmanlarımız  ile başvuru aşamasından belgenin alınmasına kadar ki tüm süreçte danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

Hizmet Sunum Basamakları;

- HACCP sisteminin işletmeye kurulumu:  İşletmeye özel olarak ön gereksinim programlarının hazırlanması, iş akış şemalarının oluşturulması, tehlike ve risk analizlerinin yapılması, kritik kontrol noktalarının belirlenmesi, ürün ve ham madde tanımlarının yapılması, prosedür, proses, talimat ve formların hazırlanması, el kitabının yazılması işlemlerini içerir.
- HACCP sisteminin işletme personeli tarafından uygulanmasının sağlanması
- İşletmede “Gıda Hijyeni Yönetmeliği” şartlarının sağlanması
- İşletmede “Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği” şartlarının sağlanması
- “Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik” ve “Gıda ve Yemin ResmiKontrollerine Dair Yönetmelik” şartları doğrultusunda işletmenin denetime hazır hale getirilmesi
- Resmi kurum ile gerekli iletişimin sağlanması
- Resmi denetim esnasında firma yetkililerine eşlik etme
- Onay belgesinin firmaya kazandırılması

İlgili Yasal Yönetmelikler:

- Gıda İşletmelerinin Kayıt Ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik
- Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik
- Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik
- Gıda Hijyeni Yönetmeliği
- Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği

Whatsapp
Instagram