ISO 22000:2005 HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

HACCP/ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, dünya çapında güvenli gıda zinciri oluşturmak amacıyla hazırlanmış uluslararası bir standarttır.
Standart, gıda sektöründe ürün üreten kuruluşlarda güvenli ve sağlıklı gıda üretimi için tehlike analizi, kritik kontrol noktaları ile ilgili süreçlerin yönetilmesini ve kalite yönetim sistemi oluşturulması aşamalarını kapsar.
ISO 22000/HACCP sistemi firmaların tercihi olmaktan çıkıp, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile zorunluluk haline getirilmiştir. Kanun gereğince tüm gıda işletmeleri, tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları ilkelerine dayanan gıda ve yem güvenilirliği sistemini kurmak ve uygulamakla yükümlüdür.

Sistem Kurulum Basamakları:

- İşletmenin mevcut sistemi tespit edilir
- Standart gereklilikleri işletmeye kurulur.
- Dokümanlar hazırlanır.
- İlgili eğitimler personele verilir.
- Belgelendirme başvurusu yapılır.
- ISO 22000/HACCP belgesi firmaya kazandırılır.

Sistem kurulumu her firmaya özel olarak uzman danışmanlarımız tarafından yapılır. TÜRKAK akreditasyonuna sahip bağımsız belgelendirme kuruluşunun denetimi sonrasında ISO 22000/HACCP belgesi firmaya kazandırılır.

İlgili Yasal Yönetmelikler:

- Gıda Hijyeni Yönetmeliği
- Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği
- Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği

Whatsapp
Instagram