Hijyen ve Sanitasyon İşletmeler İçin Neden Gereklidir?

Hijyen sağlığın korunması ile ilgili bilim dalı sanitasyon insan sağlığının iyileştirilmesi, korunması ve sağlığın tekrar kazanılmasındaki uygulamalar bütünüdür.

Hijyen ve Sanitasyon Nasıl Yapılmaktadır?

Gıda işletmelerinde her işletme özelliğine uygun olarak hijyen ve sanitasyon kontrol programları hazırlanmalı ve çalışmalar denetlenmelidir.

İşletmelerde personelin, kullanılan alet, ekipman yüzeylerinin (taşıma bantları, çalışma bankoları vb.) ve ortamın (havanın) mikrobiyolojik kontrolleri yapılmalıdır.

Hijyenik kaliteyi olumsuz etkileyen toplam bakteri miktarı, patojen bakteriler, toksijen bakteriler mikrobiyolojik kontroller ile tespit edilebilir. Mikrobiyolojik durumun saptanmasında yüzey kontrollerinde ıslatılmış steril swap (sürtme) yöntemi kullanılır. Personel hijyenin kontrolünde çalışanların ellerinden örnek alınarak örneğin ekimi yapılır. Ortam (hava) kontrolünde ise programda belirtilen ortamlardan örnek alınır ve örneğin ekimi yapılır.

Amaç Nedir?

İşletmelerde hijyen ve sanitasyon kontrolünün en önemli amacı ve uygulanan hijyen ve sanitasyon programının etkinliğini ,başarısını ölçmektir. Programın etkinliğini ölçmede yapılan mikrobiyolojik kontrollerin önemi büyüktür.
Hijyenik ve sağlıklı koşulların sağlanması ile gıda ham maddesinin taşınması, işlenmesi, ambalajlanması, depolanması ve satışı sırasında oluşabilecek çeşitli kontaminasyonlar engellenerek en aza indirilmektedir.
Personel hijyeninin sağlanması, çevrenin kontrol altına alınması, donanımın temizlik ve bakımı gıda işletmeleri için üzerinde titizlikle durulması gereken önemli hususlardır.

İşletmelerde Hijyen Ve Sanitasyon Kontrolünün Sağlayacağı Faydalar Şunlardır:
- Üretim miktarında artış sağlanır.
- Sağlık ve güvenlik garantisi vardır.
- Haksız rekabeti önler.
- Ürün kalitesinde yükselme görülür.
- İnsan sağlığı için güvenli ürün elde edilir. Koruyucu hekimliğin başarılı olmasını sağlar.
- İşçi psikolojisini olumlu etkileyerek randımanın artmasına katkı sağlar.
- Ürünün pazarlamasında etkili olur ve reklâm vasıtasıdır.
- Tüketicinin aldatılmasını engeller.
- Uluslararası pazarda gıda maddelerimize karşı güveni sağlar.
- Gıda endüstrisinin gelişmesini sağlar.

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

Whatsapp
Instagram