Hijyen Derecelendirme

Hijyen Derecelendirme Sistemi Nedir ?

Hijyen Derecelendirme Sistemi, tüketicilerin hijyenik koşullarda üretim yapan restoranları tercih etmelerine yardımcı olmak amacıyla yürütülen bir Gıda Güvenliği Projesi’dir.

Hijyen Derecesi Belgesi restoran yöneticilerinin hijyene verdikleri önemi müşterilerine göstermek amacıyla kendi talepleri doğrultusunda Tam Çözüm Firması gıda hijyeni uzmanları tarafından haber verilmeksizin düzenli periyotlarda yapılan özel hijyen denetimleri sonucunda verilmektedir.

Hijyen Denetimleri Hangi Kriterlere Göre Yapılıyor?

- Gıdaların temini, depolanması, hazırlanması, muhafazası ve servisine kadar geçen tüm süreçte; personel hijyeni, alet-ekipman hijyeni, ürün hijyeni, işletme hijyeni&alt yapısı, temizlik&dezenfeksiyon ve yasal zorunlukları içeren 70 kritik noktada denetim gerçekleştirilir.
- Tüm gıda muhafaza ve servis sıcaklıkları ölçülür.
- Hijyen denetimleri esnasında personel ellerinden, ekipman yüzeylerinden, ortam havasından, kızartma yağı, gıda ve sudan örnekler alınarak analize gönderilir.
- Denetimler esnasında personelin gıda güvenliği bilgi seviyesini ölçmeye yönelik çalışmalar yürütülür.
- Denetimler en az üçer aylık periyotlarda tekrarlanır.

Hijyen Derecesi Nasıl Belirleniyor?

- Denetimde tespit edilen eksiklikler minör ve majör uygunsuzluklar olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilir.
- Restoranların “Hijyen Derecesi” denetim sonunda aldıkları puana göre belirlenir.

100- 90 Puan Arasi : A+ (İşletmenin hijyen durumu cok iyi düzeydedir.)
89- 80 Puan Arasi : A (İşletmenin hijyen durumu iyi düzeydedir.)
79 -70 Puan Arasi : B (İşletmenin hijyen durumu iyi düzeydedir ancak gıda güvenligi uygulamalarında iyileştirilmesi gereken eksikler mevcuttur.)
69-55 Puan Arasi : C (İşletmenin hijyen durumu orta düzeydedir. Gıda güvenliği uygulamalarının kritik noktalarında eksiklikler mevcuttur. Alt yapısal olarak işletmede iyileştirilmesi gereken yerler bulunmaktadır.)
54-0 Puan Arasi : D (İşletmenin hijyen durumu zayıftır. İşletme alt yapısal ve gıda güvenliği uygulamaları açısından gereklilikleri karşılamamaktadır. Acil önlem alınmalıdır.)

Hijyen Derecesi Belgesinin Geçerlilik Süresi Nedir?

- Hijyen denetimi doğrultusunda verilen Hijyen Derecesi Belgesinin geçerlilik süresi 3 aydır. Geçerlilik süresi belge üzerinde yer alır.
- En geç 3 ay sonunda tekrarlanan hijyen denetimi sonucunda yapılan tespitler doğrultusunda restorana aldığı puana göre yeni hijyen derecesi belgesi verilir. Bir önceki denetime yönelik verilen hijyen derecesi ise geçerliliğini yitirir.
- Protokol numarası, geçerlilik tarihi ve uzman firma damgası bulunmayan belgeler geçersizdir.

Whatsapp
Instagram