Gıda İşletmelerinde Hijyen ve Sanitasyon Muayenesinin Süreci

Laboratuar Analizleri

Ortam Havasının Mikrobiyal Yükünün Ölçümü:
AIR SAMPLER (Hava Örnekleyici) Cihazı ile alınan örnekler laboratuarlarda analiz edilir ve Ortam Havasının Mikrobiyal yükü belirlenir.

Personel Hijyeni: Personellerin elinden Swap ile alınan örnekler akredite laboratuarda analiz edilir.

Yüzey Hijyen Kontrolleri: İşletme içerisindeki yüzeylerden ( tezgahlar, duvarlar, alet-ekipmanlar v.b.) swap ile alınan örnekler laboratuarda analiz edilir.

İçme-Kullanma Sularının Kontrolü: İşletmede kullanılan sulardan alınan örnekler laboratuarlarda analiz edilir.

Değerlendirme ve Raporlama: Yapılan işletme denetim sonuçları ve laboratuar analiz sonuçları değerlendirilir, değerlendirme sonuçları rapor halinde tarafınıza sunulur.

Muayene Raporunun Düzenlenmesi: Muayene Sonuç Raporu tarafınıza gönderilir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

Whatsapp
Instagram