Eğitimler

İşletmelerde gıdaların hijyenik koşullarda üretilmesi, kurulan sistemlerin devamlılığının sağlanması ve müşteri memnuniyetinin arttırılabilmesi ancak personelin eğitilmesi ile mümkün olabilmektedir. Eğitimlerin periyodik olarak tekrarlanması teorik olarak öğretilen bilgilerin uygulamaya dökülmesine büyük önem taşımaktadır.
Eğitimler yerinde eğitimler şekilde verilmekte olup, olanak olmayan işletmelere perde ve barkovizyon cihazı tarafımızdan sağlanmaktadır.
Eğitim sonunda tüm katılımcıların adına düzenlenmiş eğitim sertifikası ve eğitim notları verilmektedir.

Eğitim Konuları:

- Gıda Sektörü Çalışanlarına Yönelik Kişisel Hijyen ve El Hijyeni Eğitimi
- Gıda Hijyeni ve Güvenliği Eğitimi
- Gıdalar ile Gelen Tehlikeler ve Gıda Güvenliği Önlemleri Eğitimi
- HACCP/ISO 22000 Bilgilendirme Eğitimi
- İşletme Hijyeni Eğitimi
- Alet Ekipman Hijyeni Eğitimi
- Temizlik ve Dezenfeksiyon Eğitimi
- Gıda İşletmelerine Yönelik Kanun ve Yönetmelikler Hakkında Bilgilendirme Eğitimi
- Helal Gıda Bilgilendirme Eğitimi
- Servis Personelinin Davranış ve Sunum Esasları Eğitimi

Whatsapp
Instagram