Denetimler / Kontroller

Yapılan aylık denetimlerde işletme; Mal kabul koşulları, depolama koşulları, işleme/üretim koşulları, satış/servis koşulları, temizlik, dezenfeksiyon, pest mücadele, katı atıklar, alet-ekipman, zemin, duvar, tavan, lavabo-tuvalet, aydınlatma, havalandırma, personel-portör muayenesi, personel-el /vücut hijyeni, personel-kılık / kıyafet ve genel düzen yönünden detaylı hijyen kontrolleri yapılır.

Oteller, Restoranlar, Fabrikalar, ihtiyaç duyulan tüm sektörler.

Hijyen ve Sanitasyon Denetimleri

Hijyen Denetimleri Nedir?

Şüphesiz bir gıda işletmesi için en önemli unsur hijyendir.
Gıda üretimi ve sunumu yapan işletmeler ile gıda ile temas eden madde üretimi yapan kuruluşlar hijyen denetimi yaptırarak işletmelerinin hijyen ve sanitasyon kurallarına ne derecede uydukları ile ilgili bilgiye sahip olurlar.

Hijyen Denetimi Yapılan Kuruluşlar:

- Oteller
- Restoranlar
- Her türlü gıda imalatı yapan kuruluşlar
- Gıda ile temas eden malzeme üretimi yapan işletmeler

Hijyen Denetimi Nasıl Yapılıyor?

Hijyen denetimleri işletmelerin kendileri için uygun gördükleri sıklıkta (Örneğin ayda bir defa vb.) yapılmaktadır.
Hijyen denetimleri, TAM ÇÖZÜM’ün konusunda uzman ekibi tarafından işletmede tercihe göre haberli veya habersiz şekilde yapılmaktadır.

Haberli denetimlerde, denetçimizin denetim yapacağı gün ve saat önceden haber verilmekte, habersiz denetimlerde ise önceden haber verilmeksizin ani denetimler yapılmaktadır.

Hijyen denetimlerinde işletmenin tüm alanlarında görsel incelemeler yapılır ve istek dahilinde örnekler alınarak laboratuvar analizleri yaptırılır.

Yapılan görsel incelemelerde, işletmenin hijyen ve sanitasyon açısından mevzuat kurallarına ve uluslararası standartlara uygunlukları değerlendirilir.

İstek dahilinde yüzeylerden ve ürünlerden numuneler alınarak laboratuvarda incelenir. Analiz sonuçları değerlendirilerek yüzeylerin ve personellerin temizliği ile ürünlerin gıda güvenliğine uygunluğu raporlanmaktadır.

Hijyen Denetim Raporları;

Gerçekleştirdiğimiz hijyen denetimlerinin sonucunda işletmelere özel raporlar oluşturulmaktadır. Bu raporlar puanlandırma sistemini de içermekte olup düzenli raporlamalar ile işletmenin hijyen ve sanitasyon açısından gidişatı izlenebilme imkânı sunulmaktadır.

Hijyen Denetiminin Yararları:

- Yasal mevzuatı uygunluğun sağlanması
- Hijyen ve sanitasyon performansının izlenmesi
- Oluşturulacak kontrol mekanizması ile tüm çalışanların hijyen ve sanitasyona vereceği önemin arttırılması.
- Tüketiciler nezdinde firmaya olan güvenin artması

3. Göz Hijyen Denetimleri ve Analizler

Sağlıklı gıdanın üretimi, temini ve tüketiminde hijyen hayati öneme sahiptir. Çünkü gıdalarla insanlara geçen yüzlerce çeşit hastalık, zehirlenmelere neden olan bakteriler, toksinler ve zararlı katkı maddeleri, tüketici sağlığını ciddi anlamda tehdit etmektedir.
Her işletmenin hijyenik koşullarda gıda üretebilmesi ve bu alandaki müşteri memnuniyetini arttırabilmesi için tarafsız üçüncü göz hijyen kontrolüne ihtiyacı vardır. Böylelikle işletmenin gıda hijyeni ve güvenliğine yönelik eksikleri uzmanlar tarafından tespit edilir ve alınacak önlemler etkin şekilde ve kısa sürede belirlenerek iyileştirme çalışmaları yürütülür.

Yasal yönetmelikler ve HACCP kriterleri doğrultusunda yapılan hijyen kontrolü adımları;

- İşletme alt yapısı, ürün hijyeni, personel hijyeni, ekipman hijyeni, temizlik dezenfeksiyon, muhafaza ve depolama hijyeni kontrolleri
- Personel el örneği analizleri
- Ekipman yüzey örneği analizleri
- Ortam havası analizleri
- Soğuk depo, dondurucu ve buzdolaplarının sıcaklık ölçümü
- Kuru gıda depolarının nem ve sıcaklık ölçümleri
- Gıdaların pH ölçümü,
- Kızartma yağlarında kanserojen madde ölçümü
- Hijyen monitörü ile yerinde hijyen analizi
- Gıda ve su numunelerinin alınması ve analizi
- Bilgilendirici yazı ve stickerların üretim ve hazırlık alanlarına asılması
- Detaylı hijyen kontrol raporlarının hazırlanması ve yönetim ile paylaşılması
- Periyodik kontrollerde işletmeye, firmamızın gözetiminde olduğunu bildiren hijyen tabelasının asılması

İlgili Yasal Yönetmelikler:


- Gıda Hijyeni Yönetmeliği
- Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği
- Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği
- Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Madde Ve Malzemeler Yönetmeliği
- Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği

Whatsapp
Instagram